Q Moduł

Podnosimy poprzeczkę w branży budownictwa modułowego!

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej. 

Henry Ford (dzięki A.M.)

Q Moduł to zarówno materiał budowlany, system budowlany jak i technologia, nowe i nieznane dotychczas na rynku światowym rozwiązanie. Betonowy monolityczny moduł przestrzenny może być produkowany w zakładzie prefabrykacji betonu, lub z zastosowaniem fabryki mobilnej w miejscu realizacji inwestycji. Zbrojony hybrydowo (w technologii stalowo-kompozytowej opracowanej przez Katedrę Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej) moduł z zastosowaniem wysokiej klasy betonu gwarantuje solidną i trwałą konstrukcję oraz mobilność. Nasze moduły wykonane są w konstrukcji monolitycznej, ściany oraz stropodach stanowią połączony element w czasie pierwszego procesu technologicznego zastygania betonu. Technologia ta jest niezwykle bezpieczna i trwała – zapewnia wysokie parametry konstrukcyjne i możliwość budowania obiektów do 4 kondygnacji, obciążonych zielonym dachem, również na obszarach zagrożonych sejsmicznie (oraz przy występowaniu innych obciążeń nadzwyczajnych).

Podłoga wykonana jest w drugim etapie produkcji. W module wykonane są otwory drzwiowe, okienne przygotowane pod wymiar montowanej stolarki (w zależności od projektu i zamówienia). Wewnątrz ścian i stropów zatopione są wszystkie wymagane instalacje (elektryczne, wodne wody użytkowej i ogrzewania, nisko-prądowe).

Najbardziej popularne wymiary zewnętrzne Q Moduł to:

  1. 7440x3700mm (najbardziej komfortowy, spełniający wymogi powierzchni w hotelach o standardzie „*****” wymaga transportu ponad-gabarytowego z zastosowaniem 2 pilotów;
  2. 6700x3350mm (najbardziej komfortowy w zastosowaniu obiektów mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, wymaga transportu ponad-gabarytowego z zastosowaniem 1 pilota;
  3. 6800x2990mm (najbardziej komfortowy w zastosowaniu magazynowym i przemysłowym oraz jako garaże, dostosowany do transportu drogowego jako transport zwykły).

Niezależnie od sugerowanych wymiarów, możemy dostosować nasz park maszynowy do produkcji modułów o wymiarach innych, zgodnie z oczekiwaniami Inwestora i ukształtowaniem terenu inwestycji. Wysokość wewnętrzna pomieszczenia pozostaje do ustalenia w przedziale pomiędzy 2550mm a 3150mm. Możliwość regulacji pozostaje także w odniesieniu do grubości ścian i stropów, sugerowane przez nas wymiary to ściany o grubości 100mm i stropy o wysokości 150mm.

Opis wykończenia: Standardowe wykończenie ścian to ściany jednokrotnie pomalowane, przygotowane do malowania ostatecznego. Istnieje możliwość wykonania gładzi. Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna i centralnego ogrzewania wtopiona w ściany modułu (docelowe rozprowadzenie uzależnione jest od projektów branżowych i ustawienia modułów względem siebie). Ściany działowe wykonane w konstrukcji lekkiej z płyty gipsowo – kartonowej, rozmieszczenie pomieszczeń wg projektu architektonicznego budynku. W standardzie podstawowym stolarka okienna PCV w kolorze białym bez drzwi wewnętrznych. Stropodach docieplony wykończony papą termozgrzewalną.

Istnieje możliwość wykończenia modułu „pod klucz” z wyposażeniem wewnętrznym według oczekiwań Inwestora.

Główne cechy Q Modułu to:

  • Monolityczna konstrukcja umożliwiająca transport, wielokrotny montaż i demontaż całych obiektów (w tym również np hoteli i innych wielko-kubaturowych) w miejscu realizacji inwestycji – innowacyjna możliwość konstruowania budynków przenośnych.
  • Wysoka trwałość, wytrzymałość, ognioodporność – wieloletni okres eksploatacji. Gwarancja producenta w odniesieniu do konstrukcji na 20lat!
  • Krótki czas realizacji od zamówienia do dostarczenia na miejsce posadowienia, możliwość realizacji obiektów 4-ro kondygnacyjnych z dachem płaskim (np. zielonym jako pow. rekreacyjna lub technicznym).
  • Korzyści podatkowe – w świetle obowiązujących przepisów podatkowych nosi znamiona urządzenia specjalistycznego a nie budynku, co może skutkować możliwością 10-cio letniego okresu amortyzacji (w przeciwieństwie  do 40-sto letniego okresu przewidzianego dla obiektów budowlanych).
  • W niektórych sytuacjach instalacja nie wymaga pozwolenia na budowę (zgłoszenie budowlane).
  • Wyjątkowo wysokie pro-ekologiczne właściwości wynikające z cyklu produkcyjnego, brak konieczności realizacji skomplikowanych procesów budowlanych w miejscu realizacji inwestycji, wysokiej trwałości w okresie eksploatacji i łatwości recyclingu.
  • Relatywnie niski koszt wytworzenia i wyjątkowo korzystna relacja jakości do ceny.

Q Moduł wykonywane są pod nadzorem konstrukcyjnym przedstawicieli Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej.

Aby zapoznać się z projektami gotowymi i koncepcjami architektonicznymi obiektów mieszkalnych, usługowych, magazynowych, przemysłowych i użyteczności publicznej – zapraszamy do sklepu internetowego na naszej stronie: www.sklep.budownictwomodulowe.com

Moduł: Quality, Quick, Quest / Jakość, Szybkość, Poszukiwanie

Dzięki rozwiązaniom Q Moduł możliwe jest projektowanie i aranżowanie dowolnej wielkości powierzchni usługowych. Moduł usługowy o powierzchni około 20m2 można łaczyć z kolejnymi tworząc otwartą przestrzeń lub aranżując pomieszczenia magazynowe i pracy biurowej. Dla aranżacji w pełni funkcjonalnego budynku np. usługowego, niezbędnym wydaje się być doposażenie powierzchni w moduł WC oraz moduł socjalny.

Moduły Q Moduł dostarczamy na wskazany adres w Polsce zarówno w stanie developerskim, jak i w pełni wykończone i wyposażone – gotowe do użycia.

Trwałe betonowe rozwiązania mogą zostać wyposażone we wtopione w ścianę instalacje okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowe i antywłamaniowe oraz inne, w zależności od Twoich potrzeb.

Betonowe konstrukcje Q Moduł to nowa technologia wchodząca na rynek Polski. Są one tanie, bezpieczne, trwałe i umożliwiają szybką realizację inwestycji oraz wielokrotne przenoszenie obiektów bez istotnych strat związanych z ich demontażem i ponownym montażem. Stosowanie Q-Moduł otwiera nowe możliwości inwestowania w tereny dzierżawione, bez utraty obiektu wraz z zakończeniem dzierżawy (jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku inwestycji na cudzym gruncie).