ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe do jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki,

Projekt „Opracowanie technologii zbrojeń hybrydowych Q-Moduł pod kątem spełnienia wymogów norm sejsmicznych oraz dostosowanie technologii do zastosowania w charakterze pływaków betonowych, zbiorników i pojemników”
Zapytanie-2