Profesjonalny preparat do czyszczenia wymiennika rekuperatora

Budowa strzelnicy. Strzelnica do 25m. Zlecenie opracowania koncepcji lub gotowego projektu architektonicznego.
18 grudnia 2017
Show all

Profesjonalny preparat do czyszczenia wymiennika rekuperatora

87.00

Skuteczna dezynfekcja klimatyzacji i rekuperacji • krótki czas aplikacji • przedłużony okres działania • łatwy w użyciu • grzybobójczy • bakteriobójczy • inaktywuje wirusy • skuteczny wobec
Legionella pneumophila. Zapewnia utrzymanie wysokiego standardu mikrobiologicznego zdezynfekowanej instalacji.

CLIMA-TE DECONT – produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, przeznaczony do dezynfekcji klimatyzacji oraz systemów wentylacyjnych. Wykazuje działanie biobójcze w ciągu 60 minut od zastosowania. Zawiera kompleksy srebrowe zapewniające dłuższą ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Aerozol (ciecz rozpylana powietrzem).
Substancje czynne: etanol 142,5 g/l, propan-2-ol 28,5 g/l, nadtlenek wodoru 8,6 g/l
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5970/14
Atest PZH nr HK/B/1215/02/2014
Sposób użycia:
Przed użyciem preparatu Clima-Te Decont oczyścić powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji z kurzu i innych zanieczyszczeń. Następnie równomiernie rozpylić preparat na wybranych
elementach (najlepiej nanieść preparat bezpośrednio na parownik i skraplacz). Odczekać do wyschnięcia. Przewietrzyć pomieszczenie.

Karta Produktu

Karta Produktu

Etykieta

Etykieta Produktu

Instrukcja Samodzielnej Konserwacji

SKU: 14-1 Kategoria:
Opis
 • Bakteriobójczy m.in. wobec: Legionella pneumophila, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
  Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
 • Grzybobójczy m.in. wobec: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
 • Wirusobójczy m.in. wobec: Polio typ 1, Adeno typ 5, Mysi norowirus

Aerozol w technologii BOV:

 • aplikacja pod każdym kątem – wykorzystanie zawartości
  pojemnika w blisko 100%
 • nie zawiera palnych węglowodorów – uwalnianie
  substancji dzięki sprężonemu powietrzu
 • preparat odseparowany od nośnika – zachowuje swoją
  integralność

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych nr 5970/14

 • gotowy do użycia
 • prosty w obsłudze
 • wielozadaniowy
 • środek biobójczy o szerokim spektrum działania
 • łączy w sobie wydajność i szybkość działania środków chemicznych na bazie
  tlenu i alkoholu z długoterminową ochroną powierzchni poprzez aktywne
  kompleksy srebra
 • wykazuje działanie zarówno na żywe komórki grzybów jak i przeciwdziała
  rozwijaniu się tych mikroorganizmów ze sporów
 • neutralizuje nieprzyjemne zapachy, których źródłem są patogeny bytujące w
  systemach klimatyzacji i wentylacji
 • zapewnia utrzymanie wysokiego standardu mikrobiologicznego instalacji

Innowacyjny produkt oparty na opatentowanej formule
Atest Higieniczny Nr HK/B/1215/02/2014

UWAGA Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na
oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie
przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na
działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować i przechowywać
w dobrze wentylowanym miejscu. Zalecana temperatura składowania: od +5oC do +25oC. Nie
wystawiać na działanie promieniowania słonecznego, mikrofalowego, UV oraz wysokich temperatur.
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Sposób użycia:
Przed użyciem preparatu Clima-Te Decont oczyścić powierzchnie przeznaczone do
dezynfekcji z kurzu oraz zanieczyszczeń stałych. Następnie równomiernie rozpylić
preparat na wybranych elementach. Optymalnie: nanieść preparat bezpośrednio na
parownik i skraplacz / wymiennik. Odczekać do wyschnięcia. Przewietrzyć pomieszczenie.

Dodatkowe informacje
Waga 5.50 kg
Wymiary 25 × 25 × 70 cm

Możesz lubić także…