KLASTER BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
IDEA KLASTRÓW

Zapraszamy Firmy zainteresowane przystąpieniem do Klastra Budownictwa Modułowego.

Koncepcja klastra opiera się na założeniu, że firmy będące w "łańcuchu dostaw" (współpracujące z Klastrem Budownictwa Modułowego), wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną poprzez szybszy rozwój i osiąganie lepszych wyników. Do najważniejszych korzyści z udziału w klastrze można zaliczyć:

  • Możliwość wymiany informacji o nowych rynkach, zmianach w oczekiwaniach klientów, nowych trendach i technologiach z innymi uczestnikami klastra.
  • Możliwość naśladowania najlepszych rozwiązań organizacyjnych, wymiany wiedzy oraz uczenia się od innych firm, co wpływa pozytywnie na wzrost produktywności i innowacyjności.
  • Rozwinięty rynek wyspecjalizowanych dostawców.
  • Łatwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.
  • Niższe koszty działalności m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra oraz geograficznej bliskości dostawców (niższe koszty transportu).
  • Promocja klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży.
  • Transfer wiedzy i wsparcie eksperckie lokalnych uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych.